Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystanie z niej oznacza zgodę na ich używanie.

Koło Łowieckie Darz Bór w Krakowie

Kółko łowieckie Darz Bór w Krakowie zostało założone 1.10.1948.
Wcześniej, bo 28.09.1948., w lokalu Powiatowej Rady Łowieckiej w Krakowie odbyło się posiedzenie informacyjne, w sprawie połączenia Myśliwskiego Kółka Naftowców i Kółka Urzędników Monopolu Tytoniowego w jedno zarejestrowane i na statucie oparte Kółko Myśliwskie.
Przedstawiciele obydwu Kółek zwołali organizacyjne zwyczajne zgromadzenie delegatów obu Kółek, które odbyło się w lokalu Centrali Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Naftowego przy ul. Wybickiego 10.
Udział wzięli: imieniem Kółka Urzędu Monopolu Tytoniowego Pp. Inż. Brydowski Zygmunt, inż. Jankowski Franciszek, a imieniem Kółka Naftowców Pp. Inż. Kahl Aleksander, Kalmus Emil, inż. Kulczycki Wiktor i inż Treutler Juliusz.
P. inż. Brydowski przedstawił stan finansowy Kółka Urzędników Monopolu, oraz stan posiadania łowisk. Podobne zestawienie imieniem Kółka Urzędników Naftowców przedstawił p. E. Kalmus.
Po krótkiej dyskusji, na wniosek p. Kalmusa, uchwalono przejąć wzajemnie wszystkie aktywa i pasywa obu Kółek, sporządzić wspólny budżet oparty o składki 7 członków Kółka Monopolu Tytoniowego i 5 członków Kółka Naftowców, złożone pod koniec września 1948.
Członkami założycielami byli obecni 1. inż. Brydowski Zygmunt, 2. inż. Jankowski Franciszek, 3. inż. Kahl Aleksander, 4.Kalmus Emil, 5. inż. Kulczycki Wiktor, 6. inż. Treutler Juliusz oraz nieobecni członkowie Kółka Naftowców 7. Dzinczott Jan Kanty, 8. Miszczyk Władysław i nieobecni członkowie Kółka Urzędu Przemysłu Tytoniowego 9. Winter Artur, 10. Petters Stanisław, 11. Waruszyński Józef, 12. Sołtysik Stanisław, 13. Suder Ferdynat, 14. Klepacki Aftanazy, 15. Kołek Marcin, 16. Sawicki Stanisław.

Obwody:
- Waganowice, Kościelniki, Pleszów, Przesławice, Igołomi, Niegardów, Czechach, Krzesławice, Muniaczkowice, Wrożeniec, Mogiła oraz tereny myśliwskie prywatne Pobiednik - Mieczysław Kurkiewicz, Igołomia - Kazimierz Trynka.
Z tego powstał obwód nr 78, następnie 75, później 11 (33 Biórków Mały), a obecnie nr 46.
- Obwód nr 178 Głogoczów - Myślenice - Bysina, Jasienica, Sułkowice-Biertowice potem nr 228, nr 44 , nr 120, a obecnie nr 72.

Pierwszy Prezes Koła - Aleksander Kahl, późniejsi: Emil Kalmus, Marian Ptak, Adam Bisping, Kazimierz Link Lenczowski, Stanisław Ptak, Jan Ptak, Adam Benedykt Bisping, Stanisław Chmielewski, a obecnie Piotr Ostrowski.

Pozyskana zwierzyna:
Po 10 latach - zające 4839, kuropatwy 3365, dziki 2, bażanty 3.
Po 40 latach - zające 14466, kuropatwy 9500, bażanty 7820, sarny 453, dziki 19.
W ostatnich dwudziestu latach - dziki 181, jelenie 9, sarny 926, bażanty 5345, zające 891, kuropatwy 50.
W roku 2022/2023 - dziki 79, jelenie 9, sarny 67, bażanty 200, zające 41, kuropatwy 1, lisy 111.

Rodziny kilkupokoleniowe:
Ptak, Bisping, Gedl - Pieprzyca, Link - Lenczowski, Andrzejowie Morawscy, Rapciak, Gunia Leniartek, Nosek.

Rodziny dwupokoleniowe:
Petters, Pawłowski, Patkaniowski, Żulikowski, Rudziński, Warchoł, Chmielewski, Szopa - Janus.

Diany:
Zofia Morawska, Barbara Bisping, Maria Rudzińska, Magdalena Ptak - Szalaty, Zofia Morawska - Rostworowska.

Uroczystość 60-lecia - rok 2008. Po mszy św. w kościele Św. Anny odbyła się biesiada myśliwska w restauracji Cechowej przy ul. Jagiellońskiej.
Podczas uroczystości głos zabierali Stanisław Chmielewski, Adam Benedykt Bisping oraz Antonii Duda junior. Po udekorowaniu przez zastępcę Prezesa Okręgowej Rady w Krakowie Antoniego Dudę srebrnym medalem zasługi łowieckiej, głos zabrał kol. Kazimierz Link - Lenczowski, wieloletni członek zarządu, Prezes Koła w latach 1986 - 1990. Został także odznaczony brązowym medalem zasługi łowieckiej kol. Adam Benedykt Bisping.

Uroczystość 65-lecia - 16 listopada 2013 roku. Uroczysta msza św. w kościele św. Mikołaja w Krakowie, odprawiona przez Ks. Prof. Tadeusza Nosek oraz biesiada w restauracji „Na Kotłowem” przy ul. Westerplatte 18.
Gościem zaproszonym, który uczestniczył w uroczystości był Tomasz Ciepły Łowczy Okręgowy z Krakowa oraz kol. Adam Matyjewicz członek Rady Okręgowej w Krakowie i inni koledzy, którzy byli członkami naszego Koła oraz poczet sztandarowy Koła Łowieckiego Szarak z Gierałtowic, z którym Koło od kilku lat współpracuje przy wymianie polowań pomiędzy Kołami.
Stanisław Ptak został odznaczony złotym medalem za zasługi dla łowiectwa oraz medalem „50-lecia członkostwa w PZŁ”, a Tomasz Gołąb brązowym medalem za zasługi dla łowiectwa.

Uroczystość 70-lecia - rok 2018 w miejscowości Krzywaczka. Po uroczystej mszy Świętej odbyła się biesiada myśliwska w miejscowej restauracji.
Gośćmi zaproszonymi byli w imieniu Okręgowej Rady Łowieckiej kol. Antoni Duda, w imieniu Łowczego Okręgowego Kol. Leszek Paczkowski, w imieniu dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych z Krakowa zastępca Nadleśniczego z Nadleśnictwa Myślenice Mariusz Bartosiewicz.

⇒ fragment książki Krzysztofa Szpetkowskiego „Historia Łowiectwa na Ziemi Krakowskiej” - rok 2002, wydawnictwo „Łowiec Polski”